Uzņemšanas kārtība:

Lai pieteiktu bērnu Kristīgajā pirmsskolā “Matejs” , aizpildiet  elektronisko pieteikuma anketu vai sazinieties telefoniski (67506028, 29964389).

Ja vienojas par turpmāku sadarbību līguma noformēšanai nepieciešamā dokumentācija:

  • vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja iesniegums;
  • bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u);
  • dzimšanas apliecības kopija (iestājoties uzrādīts oriģināls).