PUNKTIŅGRUPA UN SVĪTRIŅGRUPA

9.00 – 9.15 Rīta svētbrīdis
9.15- 10.00 I rotaļu un rotaļnodarbību bloks
10.40-11.40 Pastaiga
12.00-12.30 Pusdienas
12.30-13.00 II rotaļu un rotaļnodarbību bloks
13.30-15.30 Atpūtas laiks
16.00-16.30 Launags
16.30-17.00 Radošā darbība/ indviduālais darbs
17.00-18.00 Rotaļas, spēles

 

CIPARIŅGRUPA UN BURTIŅGRUPA

9.00 – 9.15 Rīta svētbrīdis
9.30- 10.30 I rotaļu un rotaļnodarbību bloks
11.15-12.30 Pastaiga
12.50-13.20 Pusdienas
13.30-15.30 Atpūtas laiks
16.00-16.30 Launags
16.30-17.00 II rotaļu un rotaļnodarbību bloks
17.00-18.00 Radošā darbība/ indviduālais darbs