SEPTEMBRIS * ZINĪBU DIENA MATEJA SKOLIŅĀ, SVĒTBRĪDIS BAZNĪCĀ

* DROŠĪBAS STAFETE, EVAKUĀCIJAS MĀCĪBAS AR ZAĶI GARAUSI

* EIROPAS SPORTA NEDĒĻA „KĀ MAN PATĪK LĒKT, KĀ MAN PATĪK SKRIET!”

OKTOBRIS * IZSTĀDE „RAIBU RAIBAIS RUDENTIŅŠ”

* „ZVAIGŽŅOTĀS DEBESIS” IGAUNIJAS PLANETĀRIJA IZRĀDE

* RADOŠĀ DARBNĪCA BĒRNIEM AR VECĀKIEM „MANA SKAISTĀ LATVIJA”

NOVEMBRIS *KONCERTS LATVIJAS DZIMŠANAS DIENAI „MANA SKAISTĀ LATVIJA!”
DECEMBRIS * ZIEMASSVĒTKU KONCERTS „ZIEMASSVĒTKU BRĪNUMAINAIS STĀSTS”

*Rīgas Doma kora skolas BĒRNU ZIEMASSVĒTKU KONCERTS

*SKOLIŅAS RADOŠĀ NEDĒĻA „CEĻĀ UZ BETLĒMI”

JANVĀRIS * EKSPERIMENTU NEDĒĻA- „EKS, PEKS – VAĻĀ LEKS!”

*„PASAKAS MŪZIKĀ – MŪZIKA PASAKĀS”- MUZIKĀLS IMPROVIZĀCIJAS PASĀKUMS

FEBRUĀRIS *”SKATIES, KO ES PROTU!” – BĒRNU UN VECĀKU KOPĪGIE PRIEKŠNESUMI

* DRAUDZĪGS PASĀKUMS – AR DRAUGIEM, PIE DRAUGIEM!

* SKOLOTĀJU IZRĀDE „PIEKLĀJĪBAS ĀBECE”

MARTS *MATEJA SKOLIŅAS SPORTA OLIMPIĀDE „HIP – HIP URĀ!”

* BURTIŅGRUPAS LASĪŠANAS SVĒTKI (BURTIŅI DODAS UZ BIBLIOTĒKU)

APRĪLIS * ”KRĀSAINAIS PAVASARIS” MĀKSLAS NEDĒĻA – GLEZNOJAM, VEIDOJAM, IEPAZĪSTAM MĀKSLINIEKUS

*KLUSĀS NEDĒĻAS RĪTA SVĒTBRĪŽI

MAIJS * SKOLIŅA ĢIMENES DIENAS SVĒTKI  „CIK LABI KOPĀ BŪT!”

*BURTIŅGRUPAS IZLAIDUMS

JŪNIJS *LIELĀ SKOLIŅAS EKSKURSIJA

*SĀLS MAIZES DIENA

*DŽUNGĻU BALLĪTE – IEDEJOJAM VASARĀ

 

  • VIENU REIZI MĒNESĪ BRĪNUMU KOFERĪŠA NOSLĒPUMI – ATKLĀJOT BĪBELES GUDRĪBAS
  • GRĀMATU VĒRTĒŠANA BURTIŅGRUPĀ VISA MĀCĪBU GADA GARUMĀ
  • KATRA MĒNEŠA PĒDĒJĀ PIEKTDIENĀ VINGROŠANA BĒRNIEM KOPĀ AR VECĀKIEM
  • KATRA MĒNEŠA OTRĀ PIEKTDIENA „GRĀMATU DIENA”
  • KATRA MĒNEŠA PĒDĒJĀ PIEKTDIENA „MANTU DIENA”
  • LIETAINĀS DIENĀS – KINO: „LUPATIŅI!”